จำหน่ายเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ STY-5KVA/1

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ STY-5KVA/1

คุณสมบัติ

– สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ 100-260 โวลท์
– ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบ Servo Motor
– ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
– จ่ายกระแสไฟฟ้าถึง 40% ที่แรงดันขาเข้าต่ำสุด100 โวลท์
– แสดงการทำงานด้วยหน้าจอ LED กราฟฟิก
– มีระบบหน่วงเวลา เปิด – ปิด 6 วินาที ในขณะไฟตกต่ำกว่า 130V หรือ ไฟเกินกว่า 260V เพื่อป้องกัน
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย
– สามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติ (Auto-start) เมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ
– หม้อแปลง Toroid แกนเหล็กเป็นชนิดรีดเย็น(CRGO) มีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
– หม้อแปลงใช้ขดลวดทองแดง 100%
– มีวงจรป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ทั้ง 3 เส้น (L-N , L-G , N-G)
– มีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร(Short circuit protection) ป้องกันการใช้ไฟเกินพิกัด(Overload Protection )
– มีระบบ Manual / Auto Bypass
– เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อหม้อแปลงมี อุณหภูมิ มากกว่า 120 องศา (Transformer over temp protection)
– มีระบบตรวจสอบการทำงานของพัดลม (Fan failure protection)
– เป็นเครื่อง Stabilizer 2 in 1 ใช้้ได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ โหลดมอเตอร์ / ปั๊มน้ำ